Cumowanie i odcumowywanie

Czas to pieniądz. Do nabrzeży należy zawijać zarówno zgodnie z harmonogramem jak i bezpiecznie. Dbamy o to, aby Twoim statkom się to udało. Dzięki krótkim czasom reakcji naszych dyżurnych oraz ścisłej współpracy z kontrolerami, holownikami i załogami umożliwiamy sprawny przebieg.

Osoba kontaktowa

Tom Brodersen

Tel. +49 (0) 151 120 49 706

husum@hama-log.com