Cumowanie i odcumowywanie

Czas to pieniądz. Do miejsc cumowania należy na czas i bezpiecznie wpłynąć oraz z nich wypłynąć. Dbamy o to, aby Twoim statkom się to udało. Dzięki krótkim czasom reakcji naszych dyżurnych oraz ścisłej współpracy z kontrolerami, holownikami i załogami umożliwiamy sprawny przebieg.